Bestuursleden

Het bestuur wordt gevormd door

Klaas Westerbeek Voorzitter, algemeen, facebook en website
Frieda van Geest  Secretaris, secretariaat, drukwerk
Yvonne de Jager Penningmeester & Externe perscontacten
Loes Schut  Contactpersoon concertagenda
Humphrey Ottenhof Culturele contacten
Henk Lenselink Contactpersoon ondernemers & Culturele agenda

1902 foto bestuur DSC09522 2

Foto: van links naar rechts, rij boven: Loes Schut, Yvonne de Jager, Frieda van Geest, Klaas Westerbeek, rij onder: Humphrey Ottenhof, Henk Lenselink


Comité van Aanbeveling

  • Kees Krechting
  • Arend van Hout
  • Mirjam Verschure
  • Arjen Hiemstra

Wat onze mensen zeggen:

"Mensen en hun verhalen, ze zijn belangrijk om verteld te worden, om gehoord te worden. Oude verhalen in nieuwe woorden, geschiedenis die tot leven komt in alledag. Als je op een plek bent die de tand des tijds heeft doorstaan dan kun je je beter voorstellen hoe het toen was en hoe het nu kan zijn en zou moeten: dit nooit meer zo en dat een beetje meer als toen. De Werenfried: bij uitstek een plaats om dat te doen, dat te voelen, dat te ervaren."
- Mirjam Verschure -

‘’Mijn naam is Humphrey Ottenhof. Als (bijna) geboren Liemeriaan ben ik betrokken op alles wat er in onze streek gebeurt. Als letterenman vind ik alles van culturele waarde van belang. Omdat culturele waarden meestal weerloos zijn, moet een man iets doen. Ik heb mij actief ingezet voor culturele projecten, nu dus voor het behoud van de Werenfriedkerk in Westervoort. Een mooi historisch gebouw tot leven brengen en voor de toekomst behouden, daar wil ik graag aan meehelpen."
- Humphrey Ottenhof -

‘’ Mijn dagelijks uitzicht op het kerkje maakte me nieuwsgierig naar de geschiedenis van Werenfried en Westervoort. De oude kern van het tegenwoordige Westervoort en startpunt van het christendom eeuwen geleden. Dat maakte ook dat ik volmondig ja zei toen het bestuurslidmaatschap aan de orde kwam. Behoren tot de ‘vrienden van de Werenfriedkerk’ dat voelt goed!"
- Henk Lenselink -

"Ik ben Frieda van Geest, getrouwd, drie kinderen en 5 kleinkinderen. Naast mijn vrijwilligerswerk bij de Werenfriedkerk, als scriba van de kerkenraad, vond ik het een leuk idee om me aan te sluiten bij de oprichting van de Vriendenstichting. Ik ging met pensioen en de vrije tijd die ik kreeg, was aanleiding om me in te zetten voor deze Stichting. Tevens ben ik dan ook het directe lijntje tussen kerk en Vriendenstichting, wat het overleg makkelijk maakt."
- Frieda van Geest -

"Als je de brug over fietst richting Westervoort is de Werenfriedkerk het eerste waar je oog op valt. Een eeuwenoude kerk die ook in mijn persoonlijke geschiedenis een prominente plek heeft. Ik ben er getrouwd en ik heb er mijn kinderen laten dopen. Ik vind het belangrijk dat het kerkgebouw niet alleen gebruikt wordt voor de wekelijkse kerkdienst, maar ook op andere manieren een plek is voor ontspanning en ontmoeting voor de inwoners van Westervoort. Daar zet ik me graag voor in."
- Yvonne de Jager -